ورود محصولات جدید به بازار ایران

با توجه به تحقیق و پژوهش های فراوان ، تولید دئودرانت در این مجموعه با 12 رایحه از برترین ها و دوستداشتنی ترین از نظر مخاطب استارت خود. که شامل اسپری با رایحه های  معروف هپی کلنیک، جنیفر لوپز استیل، لاگوست استنشیال، لالیک انک نویر، شیسیدو زن، مونت بلنک لجند، هوگوبوس من، کنزو لئوپار لانوین اکلت، باربری ویکند، تامی جینز و کرید اونتوس میباشد.

Share this post