نمایندگی انحصاری کمپانی کریشن فرانسه در خاورمیانه برگزار می کند.

شرکت "شمیم یاس" نمایندگی انحصاری کمپانی کریشن فرانسه  در خاورمیانه با همکاری "سیب گلاب" نمایندگی  استان اصفهان برگزار می کند.

مهمانان ویژه:

جناب کریستین دوسولیه (رئیس کمپانی کریشن فرانسه)

دکترشهرام شفیعی (دکترای حرفه ای کسب و کار)

روح الله گودرزی (نماینده ی رسمی کمپانی کریشن فرانسه در خاورمیانه)

زمان : جمعه 26/9/95  ساعت 19  تا 23

مکان : اصفهان - پل آذر - ابتدای خیابان توحید - سالن همایش مجموعه فرهنگی هنری استاد فرشچیان

شرکت "شمیم یاس" نمایندگی انحصاری کمپانی کریشن فرانسه  در خاورمیانه  با همکاری "سیب گلاب" نمایندگی  استان اصفهان برگزار می کند.

Share this post