عطرها از چه چیزهایی درست می شوند؟

آیا می دانید عطرها از چه چیزهایی درست می شوند؟؟؟؟ 

 
گیاهان به عنوان منبع اصلی تولید روغنهای اساسی و ترکیبات معطر به شمار می آیند گیاهان این ترکیبات را به خاطر محافضت از حیوانات گیاه خوار و همچین جذب حشرات گرده افشان تولید می کنند. 

 
1- گلها : بزرگترین منبع مواد معطر می باشند که شامل گلهای سرخ و مریم و میخک و یاس و ابریشم هستند. 
 
2- برگها: برگهای نعناع هندی و بنفشه و رزماری و مرکبات و گوجه فرنگی 
 
3- ریشه و ساقه های زیرزمینی : ریشه درخت جوز و زنجیل. 
 
4- دانه ها: دانه های گشنیز و زیره و کاکائو و هل و بادیان 
 
5- میوه ها : تمشک و توت فرنگی و سیب و مرکبات و وانیل و فلفل شیرین 
 
6- روغن چوب: چوب درختان سرو و عرعر و کاج و صنوبر 
 
7- پوست درختان: درخت نعناع 
 
8- صمغ: صمغ بوته کندر و درخت گل حنا و کاج و صنوبر 
 
 
منابع حیوانی 
  
1- مشک : از کیسه آهوی آسیایی گرفته می شود. 
2- کاستوریوم : از کیسه سگ آبی آمریکای شمالی به دست می آید. 
3- عنبر سائل : ماده چربی ماندی که از نهنگ عنبر درست می سود. 
4- عسل: از کندوی عسل به دست می آید. 
 
منابع مصنوعی 
 
مواد معطر ساختگی ترکیبات ارگانیکی است که از فراورده های نفتی و یا صمغ درخت کاج حاصل می گردد مانند کومالین و لنالون.

Share this post